Integritetspolicy

GDPR 
I maj 2018 infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar
Streetfoodfestivalen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Medverkan på våra event, biljettköp, nyhetsbrev m.m.
Personuppgifter som lämnas i samband med bokning av plats på våra event sparas och används för korrespondens, fakturering och uppföljning. För biljettköp sparas uppgifterna bara så länge som det krävs för administration av köpet. Alla fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du bokar en plats på något av våra event, köper biljetter eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Streetfoodfestivalens utbud.

Cookies och pixlar
En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

På Streetfoodfestivalens webbplats används en så kallad sessionscookie för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter eller då du skickar in ett formulär . Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen. Det finns en ytterligare typ av cookie som kallas för permanent cookie, den innebär att det sparas en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

I syfte att mäta och analysera hur vår webbplats fungerar för att förbättra innehåll och användarupplevelse använder vi oss av Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics är ett webbaserat verktyg som placerar en cookie på din webbläsare. Ingen personlig information, såsom e-post, namn eller personnummer samlas in eller sparas i detta syfte.

Vi använder även en Facebook pixel, som tillhandahålls av Facebook Inc., för att kunna rikta relevant, intressebaserad marknadsföring till våra webbplatsbesökare. Det sker dock helt anonymiserat, vi hanterar ingen information om vad enskilda personer gör på vår webbplats eller på Facebook. På Facebook kan du själv redigera dina personliga annonsinställningar.

Både Google och Facebook följer de självreglerande principerna för online-annonsering som inrättats av Digital Advertising Alliance. Du kan avaktivera intressebaserad marknadsföring från dem, och andra deltagande företag, via European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa på http://www.youronlinechoices.eu.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information
Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Streetfoodfestivalen behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade.

Streetfoodfestivalen arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.