Anmälningsvillkor

Medverkan i Streetfoodfestivalen är endast möjlig för företag eller organisationer som ställer ut, säljer eller visar upp mat, dryck, konditorvaror, konfektyr, glass samt alkoholfria drycker. Andra produkter med tydlig koppling till ovanstående kategorier är också godkänt att medverka med. Street Food Festivalen avgör vid tveksamma fall vad som är godkänt eller ej.

Då en anmälan blivit godkänd av Street Food Festivalen skickas en faktura ut med en anmälningsavgift. Först då denna faktura är betald kommer bokningen att bekräftas.

Observera att den yta ni blir tilldelad måste återlämnas i samma skick som vid ankomst. Eventuell skada eller åverkan kommer åtgärdas på utställarens bekostnad

Betalningsvillkor:
Anmälningsavgift betalas mot faktura 14 dagar efter godkänd anmälan
Resterande platshyra samt eventuella beställda eluttag, reklamplatser mm betalas mot faktura senast 30 dagar innan arrangemanget.

Avbokning:
Vid avbokning efter att anmälan är godkänd och anmälningsavgiften är betald återbetalas inte anmälningsavgiften och kostnaden för beställda platser kommer debiteras som avbokningsavgift.

Skulle Street Food Festivalen av någon anledning ställas in på en eller fler orter återbetalas erlagda platshyror, eluttag samt reklamplatser. Anmälningsavgiften återbetalas ej.